Hamdi, Saipul, Syarifuddin Syarifuddin, Oryza Pneumatica Indrasari, and Mutia Maesarah. 2022. “Strategi Survival Pekerja Migran Di Masa Pandemi Covid-19 Di Suralaga, Lombok Timur”. JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA 8 (2):239-48. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.61.